در حال نمایش یک نتیجه

نیدل Gater

175,000.0 تومان
نیدل وسیله ای برای بازکردن کلامپ ها یا گلوله های به هم چسبیده قهوه درون پرتا فیلتر میباشد.