در حال نمایش 9 نتیجه

تمپر 51 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر 53 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 53 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر 58 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 58 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر دسته چوبی 58 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 58 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

فانل ساده 58 Gater

145,000.0 تومان
فانل وسیله ای است که مانند یک قیف برای پرتا فیلتر عملکرده و از هدر رفتن قهوه هنگام استفاده از نیدل و ریختن قهوه درون پرتا فیلتر جلوگیری میکند.سایز این فانل 58 میلی متر بوده و مناسب استفاده در بستکت با همین سایز است.

فانل مغناطیسی Gater

فانل وسیله ای است که مانند یک قیف برای پرتا فیلتر عملکرده و از هدر رفتن قهوه هنگام استفاده از نیدل و ریختن قهوه درون پرتا فیلتر جلوگیری میکند.قابل ذکر است این محصول مغناطیسی بوده و به راحتی روی پرتافیلتر قرار میگیرد و هنگام استفاده به راحتی جدا نمیشود.

لولر Gater سایز 53

325,000.0 تومان
لولر وسیله ای برای توزیع یکسان قهوه درون بسکت و هم سطح سازی قهوه پیش از عمل تمپ.این لولر سه تیکه بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع دارد.

لولر Gater سایز 58

300,000.0 تومان
لولر وسیله ای برای توزیع یکسان قهوه درون بسکت و هم سطح سازی قهوه پیش از عمل تمپ.این لولر سه تیکه بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع دارد.

نیدل Gater

175,000.0 تومان
نیدل وسیله ای برای بازکردن کلامپ ها یا گلوله های به هم چسبیده قهوه درون پرتا فیلتر میباشد.