نمایش 1–12 از 18 نتیجه

تمپر 58 MF

295,000.0 تومان
پالم تمپر یا پوش تمپر MF تمپرهایی بدون دسته هستند که با استفاده از کف دست میتوان عمل تمپ را انجام داد.این تمپر سه تیکه بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع دارد.

تمپر 51 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر 53 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 53 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر 58 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 58 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر 58 جوفرکس

370,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 58 جوفرکس خوش دست ،و فنری مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر دست مشکی

85,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر دسته مشکی بسیار خوش دست و سبک میباشد.

تمپر دسته چوبی 58 Gater

تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 58 گتر خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر فشاری 51 L.Beans دودی

345,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 البینز خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر فشاری 51 L.Beans رزگلد

345,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 البینز خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر فشاری 51 L.Beans طلایی

345,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 البینز خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر فشاری 51 L.Beans قرمز

345,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 البینز خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.

تمپر فشاری 51 L.Beans مشکی

345,000.0 تومان
تمپر وسیله ای است برای هم سطح سازی و فشرده سازی قهوه اسیباب شده درون پرتا فیلتر. تمپر 51 البینز خوش دست و سبک و مناسب برای بسکت هایی با سایز ذکر شده میباشد.